Для звароту грамадзян і юрыдычных асоб
Галоўная Для звароту грамадзян і юрыдычных асоб
Для звароту грамадзян і юрыдычных асоб

Асабісты прыём грамадзян
Дырэктар Беларускага Дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Багдановіч Эдуард Антонавіч праводзе асабісты прыём грамадзян у кожны аўторак месяца з 14.00 да 17.00.
Прыём праводзіцца згодна папярэдняму запісу ў вучонага сакратара па тэл.+375 17 2030832, па адрасе: г. Мінск, вул. Кальварыйская 17, каб. 614.
Пры вусным звароце грамадзянін павінен прад’явіць дакумент, які засведчыць яго асобу.
У выпадку, калі пытанне, узнятае ў вусным звароце, не можа быць вырашана ў час асабістага прыёму, зварот павінны быць выкладзены грамадзянінам у пісьмовай форме і падляжыць разгляду ў адпаведным парадку.


Парадак разгляду зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб
Парадак разгляду зваротаў грамадзян, у тым ліку юрыдычных асоб, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту арганізаваны ў адпаведнасці з:

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 кастрычніка 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»;
Дырэктывай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2006 г. 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата»;
Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 студзеня 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением»;
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 чэрвеня 2003 г. № 254 «О деятельности информационно-пропагандистских групп и об участии руководителей республиканских и местных государственных органов и иных государственных организаций в идеологической работе»;
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 снежня 1997 г. № 630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации»;
• Распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 красавіка 1997 г. № 128рп «О мерах по улучшению работы с обращениями граждан»;
Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 чэрвеня 2011 г. № 854 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц».
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2011 г. № 1786 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в государственных органах, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей».

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 ліпеня 2011 года № 300-З “Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб “
Прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрвеня 2011
Адобраны Саветам Рэспублікі 30 чэрвеня 2011 г.

Парадак падачы зваротаў і накіраванне іх для разгляду ў адпаведнасці з кампетэнцыяй

 1. Звароты падаюцца заяўнікамі ў пісьмовай або электроннай форме, а таксама выкладаюцца ў вуснай форме. Пісьмовыя звароты падаюцца нарачным (кур'ерам), па пошце, у ходзе асабістага прыёму, шляхам унясення заўваг і (або) прапаноў у кнігу заўваг і прапаноў. Вусныя звароту выкладаюцца ў ходзе асабістага прыёму.
 2. Звароты падаюцца ў арганізацыі, індывідуальным прадпрымальнікам, да кампетэнцыі якіх адносіцца вырашэнне пытанняў, выкладзеных у зваротах.
 3. Арганізацыі пры паступленні да іх пісьмовых зваротаў, якія змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да іх кампетэнцыі, на працягу пяці дзён накіроўваюць звароты для разгляду арганізацыям у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй і паведамляюць заяўнікоў у той жа тэрмін альбо ў той жа тэрмін у парадку, устаноўленым гэтым Законам, пакідаюць зварот без разгляду па сутнасці і паведамляюць аб гэтым заяўнікаў з тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах. Пісьмовыя звароты, у якіх абскарджваюцца судовыя пастановы, не пазней за пяць дзён вяртаюцца заяўнікам з растлумачэннем ім парадку абскарджання судовых пастаноў.
 4. Калі рашэнне пытанняў, выкладзеных у ходзе асабістага прыёму, не адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой праводзіцца асабісты прыём, адпаведныя службовыя асобы не разглядаюць зварот па сутнасці, а тлумачаць, у якую арганізацыю трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у звароце. Калі для вырашэння пытання, выкладзенага ў вусным звароце і адносіцца да кампетэнцыі арганізацыі, у якой праводзіцца асабісты прыём, патрабуюцца дадатковае вывучэнне і праверка, зварот выкладаецца заяўнiкам у пісьмовай форме і падлягае разгляду ў парадку, устаноўленым гэтым Законам для пісьмовых зваротаў.
 5. Звароты, якія змяшчаюць інфармацыю аб праванарушэннях, якія рыхтуюцца або ўчынены, не пазней за пяць дзён накіроўваюцца арганізацыямі, у якія яны паступілі, у адпаведныя праваахоўныя або іншыя дзяржаўныя органы.
 6. Забараняецца накіроўваць скаргі ў арганізацыі, дзеянні (бяздзеянне) якіх абскарджваюцца, за выключэннем выпадкаў, калі разгляд такой катэгорыі зваротаў адносіцца да выключнай кампетэнцыі гэтых арганізацый.

Артыкул 12. Патрабаванні, што прад'яўляюцца да зваротаў

 1. Звароты выкладаюцца на беларускай або рускай мове.
 2. Пісьмовыя звароты грамадзян, за выключэннем названых у пункце 4 гэтага артыкула, павінны змяшчаць:назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна,адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) і (або) месца працы (вучобы);выклад сутнасці звароту;асабісты подпіс грамадзяніна (грамадзян).
 3. Пісьмовыя звароты юрыдычных асобаў павінны ўтрымліваць:назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;выклад сутнасці звароту;прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароту;асабісты подпіс кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты, завераную пячаткай юрыдычнай асобы.
 4. Заўвагі і (або) прапановы ўносяцца ў кнігу заўваг і прапаноў у адпаведнасці з формай кнігі заўваг і прапаноў, устаноўленай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.
 5. Тэкст звароту павінен паддавацца прачытаеш. Рукапісныя звароту павінны быць напісаны выразным, разборлівым почыркам. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.
 6. Да пісьмовым зваротах, падаваным прадстаўнікамі заяўнікаў, прыкладаюцца дакументы, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.
 7. У зваротах павінна ўтрымлівацца інфармацыя аб выніках іх папярэдняга разгляду з дадаткам (пры наяўнасці) якія пацвярджаюць гэтую інфармацыю дакументаў. Электронныя звароты павінны адпавядаць патрабаванням, устаноўленым пунктам 1, абзацамi другiм-чацвёртым пункта 2 або абзацамі другім-пятым пункта 3 артыкула 12 гэтага Закона, а таксама ўтрымліваць адрас электроннай пошты заяўніка (і паштовага адрасу заяўніка).

Усе накіраваныя пісьмовыя звароты ад грамадзян і юрыдычных ліц рэгіструюцца ў дзень іх паступлення ў адпаведным парадку;

Пастаўленные грамадзянамі пытанні, не патрабуючыя дадатковай праверкі, вырашаюцца неадкладна, не пазнее 15-ці календарных дзён са дня рэгістрацыі. Пры неабходнасці правядзення спецыяльнай праверкі, запроса дадатковай інфармацыі, тэрмін разгляду зварота можа быць падоўжаны, але не больш чым на 1 месяц са дня яго рэгістрацыі.

Паўторныя звароты грамадзян (вусныя і пісьмовыя), у якіх не прыводзяцца новыя дадзеныя ці ізноў адчыненыя абставіны, разгляду не належаць, калі па іх маюцца вынікі вычэрпальных праверак і грамадзянам дадзены адказы ў адпаведным парадку. Пры гэтым грамадзянам пісьмова паведамляецца, што іх паўторны зварот неабаснаваны і перапіска з імі па дадзенаму пытанню спыняецца.

Электронныя звароты павінны адпавядаць патрабаванням, якія ўстаноўлены пунктам 1, абзацамі другім-чацвёртым пункта 2 альбо абзацамі другім-пятым пункта 3 артыкула 12 гэтага Закона, а таксама ўтрымліваць адрас электроннай пошты заяўніка (і паштовы адрас заяўніка).

“Гарачая лінія” працуе кожны аўторак з 9-00 да 12-00 па тэл. +375 17 2030832

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту падсправаздачны Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь

Афіцыйны сайт Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь: www.kultura.by

Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь

220004 Мiнск, пр. Пераможцаў, д. 11

Тэл. прыёмнай: +375 17 2037574

Рэжым работы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Панядзелак – пятніца 9.00 – 18.00, абедзенны перапынак: 13.00 – 14.00

Эл. пошта: ministerstvo@kultura.by